UKS Czar Par Giżycko

Adres Siedziby

Uczniowski Klub Sportowy
Czar Par Giżycko
 
11-500 Giżycko,
ul. 3 Maja 5/4

 

Adres Korespondencyjny

Uczniowski Klub Sportowy
Czar Par Giżycko
 
11-500 Giżycko,
ul. 3 Maja 5/4