Focus Olsztyn

Adres Siedziby

Klub Tańca Sportowego
Focus Olsztyn

10-656 Olsztyn,
ul.Spacerowa 21

 

Adres Korespondencyjny

Krzysztof Dąbkowski
10-687 Olsztyn, ul.Stawigudzka 8A/55
e-mail: k.dab@wp.pl

Telefon: 603 06 58 47