Power Dance Olsztyn

Adres Siedziby

Klub Tańca Sportowego
Power Dance Olsztyn

10-560 Olsztyn,
ul. Żołnierska 45a

 

Adres Korespondencyjny

Klub Tańca Sportowego
Power Dance Olsztyn

10-560 Olsztyn,
ul. Żołnierska 45a