ESKA Olecko

Adres Siedziby

Studio Tańca 
ESKA Olecko

19-300 Augustów,
ul.Wojska Polskiego 8

 

Adres Korespondencyjny

Piotr Giglewicz
19-400 Olecko, ul.Kościuszki 20/2
e-mail: studioeska@onet.pl

Telefon: 727 90 96 48