Warmińsko - Mazurski Związek Sportu Tanecznego

Warmińsko-Mazurski Zwiazek Sportu Tanecznego powstał w dniu 9 lutego 2017roku, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662765. Związek działa w strukturach Federacji Tańca Sportowego (FTS), która z kolei należy do Światowej Federacji Tańca Sportowego - World Dance Sport Federation (WDSF). Warmińsko-Mazurski Związek Sportu Tanecznego działa na rzecz popularyzacji i rozwoju tańca sportowego, zrzesza kluby tańca sportowego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Adres Siedziby

Warmińsko - Mazurski Związek Sportu Tanecznego
82-300 Elbląg, ul.Browarna 80
NIP: 578-312-37-14
Regon: 366534264
Numer KRS: 0000662765

Numer konta bankowego:
mBank nr: 81 1140 2004 0000 3002 7676 0663

 

Adres Korespondencyjny

Warmińsko - Mazurski Związek Sportu Tanecznego
10-693 Olsztyn, ul.Hallera 4a/8
e-mail:
biuro@wmzst.pl
Telefon: 605 95 85 75