Sportowy Klub Taneczny "U MIRKA"

Adres Siedziby

Sportowego Klub Taneczny
U MIRKA Morąg

14-300 Morąg,
ul. Kujawska 5/13

 

 

Adres Korespondencyjny

Sportowego Klub Taneczny
U MIRKA Morąg

14-300 Morąg,
ul. Kujawska 5/13